Quantum Computers Explained – Limits of Human TechnologyGjatë pjesës më të madhe të historisë sonë, teknologjia njerëzore është përbërë nga truri ynë, zjarri dhe shkopinj të mprehtë. Ndërkohë që zjarri dhe shkopinjtë e mprehtë janë bërë centrale elektrike dhe armë bërthamore, përmirësimi më i madh i ka ndodhur trurit tonë. Që në vitet 1960, fuqia e tru-makinave tona ka vazhduar të rritet në mënyrë eksponenciale duke i lejuar kompjuterët të bëhen më të vegjël dhe më të fuqishëm në të njëjtën kohë. Por, ky proçes është gati të arrijë kufinjtë e vet fizikë. Pjesët e kompjuterit janë duke iu afruar përmasave të atomit. Për të kuptuar pse kjo gjë është problem, duhet të shpjegojmë ca gjëra bazë. Me pak fjalë – Nga Kurzgesagt Një kompjuter është i përbërë nga komponentë shumë të thjeshtë që bëjnë gjëra shumë të thjeshta. Paraqitjen e të dhënave, mjetet e proçesimit të të dhënave dhe mekanizmat e kontrollit. Çipet kompjuterike përmbajnë module, të cilët përmbajnë porta logjike, të cilat përmbajnë transistorë. Një transistor është forma më e thjeshtë e procesorit të të dhënave në kompjuterë, në parim është një çelës, i cili mundet ose të ndalojë ose të hapë rrugën për informacionin që i vjen përmes. Ky informacion është i përbërë nga bitet, të cilat mund të marrin vlerat 0 ose 1. Kombinimet e biteve të ndryshme përdoren për të paraqitur informacion më kompleks. Transistorët kombinohen për të krijuar portat logjike, të cilat përsëri bëjnë gjëra shumë të thjeshta. Për shembull, një portë DHE dërgon dalje 1 nëse të gjitha hyrjet e saj janë 1 dhe dalje 0 në të kundërt. Kombinimet e portave logjike më në fund formojnë module domethënëse, për shembull, për mbledhjen e dy numrave. Kur mund të mbledhësh, mundesh edhe të shumëzosh, dhe kur mund të shumëzosh, mund të bësh, në parim, gjithçka. Meqë të gjitha operacionet bazë janë praktikisht më të thjeshta se matematika e klasës së parë, mund ta imagjinoni kompjuterin si një grup 7-vjeçarësh duke u përgjigjur pyetjeve të thjeshta nga matematika. Një grup mjaftueshëm i madh i tyre mund të llogarisë çfarëdo nga astrofizika te Zelda. Sidoqoftë, meqë pjesët po bëhen gjithnjë e më të imta, fizika kuantike është duke i ndërlikuar gjërat. Me një fjalë, transistori është thjesht një çelës elektrik. Elektriciteti është lëvizja e elektroneve nga një vend në tjetrin. Pra, një çelës është një vendkalim që mundë t'i ndalojë elektronet të lëvizin në një drejtim. Sot, madhësia tipike e transistorëve është 14 nanometra që është rreth 8 herë më e vogël se diametri i virusit HIV dhe 500 herë më e vogël se një rruazë e kuqe gjaku. Meqë transistorët janë duke u zvogëluar deri në përmasat e disa atomeve elektronet mund ta transferojnë veten në anën tjetër të vendkalimit të bllokuar përmes një procesi që quhet Tunelim Kuantik. Në botën kuantike, fizika funksionon ndryshe nga mënyra e parashikueshme me të cilën jemi mësuar dhe kompjuterët tradicionalë nuk kanë më kuptim. Jemi duke iu afruar një barriere të vërtetë fizike për përparimin e teknologjisë sonë. Për ta zgjidhur këtë problem, shkencëtarët janë duke u përpjekur për t'i përdorur këto veti kuantike në favor të tyre duke ndërtuar kompjuterë kuantikë. Në kompjuterë normalë, bitët janë njësia më e vogël e informacionit. Kompjuterët kuantikë përdorin qubitët, të cilët gjithashtu mund të kenë një nga dy vlerat. Një qubit mund të jetë një sistem kuantik i çfarëdoshëm me dy nivele të tilla si një spin në një fushë magnetike ose një foton i vetëm. 0 dhe 1 janë gjendjet e mundëshme të këtij sistemi si polarizimi horizontal apo vertikal i fotonit. Në botën kuantike, qubiti nuk ka pse të jetë vetëm një nga ato. Ai mund të jetë një raport i të dy gjendjeve njëkohësisht. Kjo quhet Mbivendosje. Por sapo ta testosh vlerën e tij, të themi, duke e dërguar fotonin përmes një filtri ai duhet të vendosë të jetë i polarizuar ose vertikalisht, ose horizontalisht. Pra, për sa kohë është i pavëzhguar, qubiti është një mbivendosje e probabiliteteve për 0 dhe 1, dhe nuk mund ta parashikosh se cili do të jetë. Por, në momentin që e matë ai shëmbet në një nga gjendjet e përcaktuara. Mbivendosja ndryshon gjithçka. Bitët klasikë mund të jenë në një nga dy në fuqinë e katërt konfigurime të ndryshme në një kohë. Kjo është 16 kombinime të mundëshme nga të cilat mund të përdorësh vetëm një. Qubitët në mbivendosje, nga ana tjetër, mund të jenë në të gjithë ata 16 kombinime njëkohësisht. Ky numër rritet në mënyrë eksponenciale me çdo qubit shtesë. 20 të tillë mund të mbajnë një milion vlera paralelisht. Një veçori e çuditëshme dhe jointuitive që mund ta kenë qubitët është Ndërlidhja, një lidhje e afërt që bën secilin nga këta qubit të reagojë ndaj ndryshimit të gjendjes së tjetrit në çast, pavarësisht sa larg njëri-tjetrit gjenden. Kjo do të thotë se kur matë vetëm njërin nga qubitët e ndërlidhur, mund të deduktosh drejtpërdrejtë veçoritë e partnerit të tij pa pasur nevojë të shohësh. Manipulimi i qubitëve gjithashtu të ngatërron trurin. Një portë logjike normale mer një numër të thjeshtë hyrjesh dhe prodhon një dalje të përcaktuar. Një portë kuantike manipulon një hyrje mbivendosjesh, rrotullon probabilitetet, dhe prodhon një mbivendosje tjetër si dalje. Pra, një kompjuter kuantik krijon disa qubitë, aplikon portat kuantike për t'i ndërlidhur ata dhe për të manipuluar probabilitetet dhe në fund matë rezultatin, duke shembur mbivendosjet në një varg 0sh e 1shash. Kjo do të thotë se zgjidhë njëkohësisht një numër të madh llogaritjesh të mundëshme bazuar në skemën tënde. Në fund të fundit, mund të matësh vetëm një nga ata rezultate dhe ai do të jetë me siguri ai që do kështu që mund të duash të rikontrollosh dhe të provosh përsëri. Por, duke shfrytëzuar me mençuri mbivendosjen dhe ndërlidhjen, kjo mund të jetë eksponencialisht më efikase se sa do të ishte e mundur në një kompjuter normal. Pra, përderisa kompjuterët kuantikë me gjasë nuk do të zëvendësojnë kompjuterët në shtëpitë tona, në disa fusha, ata janë shumë më superiorë. Një nga ato fusha është kërkimi në bazë të dhënash. Për të gjetur diçka në një bazë të dhënash, një kompjuter normal mund të ketë nevojë të testojë secilën nga të dhënat. Algoritmet kuantike kanë nevojë vetëm për rrënjën katrore të asaj kohe gjë që për baza të mëdha të dhënash është diferencë shumë e madhe. Përdorimi më i famshëm i kompjuterëve kuantikë është shkatërrimi i sigurisë së TI. Tani për tani, të dhënat tuaja të kërkimit në internet, postës elektronike dhe bankës janë duke u mbajtur të sigurta nga një sistem enkriptimi në të cilin ju u jepni të gjithëve një çelës publik për të koduar mesazhe që vetëm ju mund t'i çkodoni. Problemi është se çelësi publik mund të përdoret për të llogaritur çelësin tuaj privat sekret. Për fat të mirë, bërja e matematikës së nevojshme në një kompjuter normal do të merrte vite gjykimi dhe gabimi. Por, një kompjuter kuantik me përshpejtim eksponencial do të mund ta bënte menjëherë. Një tjetër përdorim i ri eksitues janë simulimet. Simulimet e botës kuantike kërkojnë shumë rezerva e edhe për struktura më të mëdha siç janë molekulat atyre shpesh u mungon saktësia. Kështu që, pse të mos simulojmë fizikën kuantike me fizikë kuantike? Simulimet kuantike mund të na japin njohuri të reja për proteinat, gjë që do të revolucionarizonte mjekësinë. Tani për tani ne nuk e dimë nëse kompjuterët kuantikë do të jenë thjesht një vegël e specializuar apo një revolucion i madh për njerëzimin. Ne nuk ia kemi idenë se ku janë kufinjtë e teknologjisë dhe ekziston vetëm një mënyrë për ta zbuluar. Kjo video është mbështetur nga Akademia Australiane e Shkencave e cila promovon dhe mbështetë përsosmërinë në shkencë. Mëso më shumë për këtë temë dhe të tjera si kjo në nova.org.au Ishte kënaqësi të punoja me ta, prandaj shkoni e shihni faqen e tyre! Videot tona gjithashtu mundësohen nga mbështetja juaj në patreon.com Nëse donë të na mbështesni dhe të bëheni pjesë e ushtrisë së zogjve të Kurtzgesagt, shihni faqen tonë në Patreon! Titrat shqip nga: Pendulum – SciMag.

48 Comments

 1. Kurzgesagt – In a Nutshell said:

  There's brand new stuff in the Kurzgesagt Merch Shop. Check it out here: shop.kurzgesagt.org

  May 22, 2019
  Reply
 2. Smiley said:

  soooo….
  a quantum computer is like a computer with reeeeeeeally small and weird parts….
  Ok gotcha….

  May 22, 2019
  Reply
 3. Magyummy said:

  I have a headache

  May 22, 2019
  Reply
 4. DiamondTurtle said:

  Hahahaha I'm not learning how to program on that

  May 22, 2019
  Reply
 5. ParaXposeR said:

  Probably only video of this channel which I don't understood ..

  May 22, 2019
  Reply
 6. Alea Iacta Est said:

  1:53 ahahah have you understood?

  May 22, 2019
  Reply
 7. M. Godwin said:

  This video was like:
  Nobody:Do you want a water bottle
  Me:yes, thank him, bye, see you yesterday when… By the way how can nothing talk, oh thanks yes i want it

  May 22, 2019
  Reply
 8. Ulti said:

  Dang imagen they programmed a quantum computer for gaming it would run your games at 360 no scope FPS

  May 22, 2019
  Reply
 9. CHUNKER Bunker said:

  I wish i could join the bird army

  May 22, 2019
  Reply
 10. Clara Gabriella said:

  5:58
  wow your ex really hates you

  stealing credit card data now

  May 22, 2019
  Reply
 11. samuel villarreal said:

  Yo this is all going over my head

  May 22, 2019
  Reply
 12. absurd heroes said:

  I wonder how you explained it in a stupid way… Dammy

  May 22, 2019
  Reply
 13. MInECRAfftERPRo said:

  Next Antman Movie:

  Antman has a quantum entanglement with a quantum computer and starts randomly screaming 1 and 0 at the same time.

  May 22, 2019
  Reply
 14. MInECRAfftERPRo said:

  Ahh makes sense now why when antman gets too small he enters the quantum realm. And how the quantum entanglement between Hope's mom and antman worked. Man Stan Lee, we need you back. Pet cemetery time. You're so creative. RIP Stan Lee you are missed.

  (At least I think it was him that came up with the quantum idea…)

  May 22, 2019
  Reply
 15. NecroLord said:

  Soon, Computers will be a size of a usb.
  Get a usb PC and plug it in your normal computer
  and you have double the power >:)

  May 22, 2019
  Reply
 16. PedrivoGamer 3,14 said:

  This music has been made using quantum computers.

  May 22, 2019
  Reply
 17. Jacob Zondag said:

  1:42 Those seven year olds are not doing a terribly good job.

  May 22, 2019
  Reply
 18. ISNAN WIJAYAKUSUMA said:

  Ahirnya ada penjelasannya. Aku menunggu sejak lama

  May 22, 2019
  Reply
 19. Justin Sander said:

  So quantum could mean that reality as we see it is initiated by our observation of it.

  May 22, 2019
  Reply
 20. Patrick Mugisha said:

  who's watching this in 2050 with your quantum computer?

  May 22, 2019
  Reply
 21. Juan Luchas Molinegra :V said:

  For server usage, like VPS, Quantum Computers will replace normal PCs… Facebook's Servers need such Upgrade.

  May 22, 2019
  Reply
 22. isabella muñoz llanos said:

  I totally understood everything

  May 22, 2019
  Reply
 23. Andrew Pope said:

  I understood nothing 😂

  May 22, 2019
  Reply
 24. PixLP said:

  But can it run Minecraft?

  May 22, 2019
  Reply
 25. S M said:

  In case you missed it, 1:53 is a reference to the stop-motion film by IBM Research titled “A Boy and His Atom”. It was made by moving carbon monoxide molecules with a scanning tunneling microscope.

  May 22, 2019
  Reply
 26. SODA POP said:

  This is so interesting we should really advance in this field of technology it would help so much in the future, anyways amazing video keep up the great work!

  May 22, 2019
  Reply
 27. Da Cookie said:

  Soooo….my future kid can program a new Zelda game٩( ᐛ )و

  May 22, 2019
  Reply
 28. Chris Pacheco said:

  Quantum computers have variables in calculations that only the neurological activity in the brain can match

  May 22, 2019
  Reply
 29. paulose cj said:

  Am i the only one who didn't understand anything??

  May 22, 2019
  Reply
 30. Prabhu K said:

  Super presentation

  May 22, 2019
  Reply
 31. vahid khezer said:

  Drastically disappointing… used to learn stuff from this channel, now its just what you read on science magazine cover…

  May 22, 2019
  Reply
 32. 오윤석 said:

  4:55 Can anyone tell me what this 'H' means?

  May 22, 2019
  Reply
 33. Sloth Armstrong said:

  How the frick do they figure this out to begin with; and in such a short amount of time too.

  May 22, 2019
  Reply
 34. Matthew Chen said:

  So my computer is child slavery?

  May 22, 2019
  Reply
 35. Trippy 741 said:

  POWER…. OVERWHELMING!!!!!!!!!!!!!!!!

  May 22, 2019
  Reply
 36. Huzaifah Ahmed said:

  Can you do zero point energy in a nutshell?

  May 22, 2019
  Reply
 37. Brian 38 said:

  Can it run crysis?

  May 22, 2019
  Reply
 38. jmooree30 said:

  But can it run Crisis?

  May 22, 2019
  Reply
 39. Cubik Gamer said:

  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  May 22, 2019
  Reply
 40. BPAnything with Memes said:

  2:32

  Ah. Geez.

  May 22, 2019
  Reply
 41. Dan Ivanov said:

  3:08 why use photon polarization? isn't it simpler to use photon on or off?

  May 22, 2019
  Reply
 42. Courz Secure said:

  i grasp it and not grasp it at the same time

  May 22, 2019
  Reply
 43. Jun Shi said:

  1:42 only one was right it was the boy on the most left

  May 22, 2019
  Reply
 44. Frank said:

  but can it run minecraft?

  May 22, 2019
  Reply
 45. Jakob Lorenz said:

  The Rick and Morty Refference gave me the rest 😂

  May 22, 2019
  Reply
 46. Mr Depressed said:

  Can it run Crysis?

  May 22, 2019
  Reply
 47. Mr Depressed said:

  So there are bunch of 7 year olds in my PC being force to run Battlefield 1

  May 22, 2019
  Reply
 48. Mr Depressed said:

  I didnt understood anything

  May 22, 2019
  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *