How to green the world's deserts and reverse climate change | Allan SavoryVertaald door: Axel Saffran
Nagekeken door: Valérie Boor De meest gigantische vloedgolf… een grandioos doemscenario
komt op ons af. vloedgolf… een grandioos doemscenario
komt op ons af. Dit doemscenario wordt tot een steeds grimmiger realiteit, en wij zien die realiteit tegemoet in de volste overtuiging dat we onze problemen
kunnen oplossen met technologie, en dat is heel begrijpelijk. Dit doemscenario dat we tegemoet zien, is het resultaat van onze stijgende populatie naar 10 miljard mensen, land dat in woestijn verandert, en uiteraard klimaatverandering. Er bestaat geen enkele twijfel over: we gaan alleen het probleem oplossen van het vervangen van fossiele brandstoffen
door technologie. Maar fossiele brandstoffen — olie, kolen en gas — zijn absoluut niet het enige dat klimaatverandering veroorzaakt. Verwoestijning is een sjiek woord voor land dat in woestijn verandert. Dat gebeurt alleen wanneer we teveel
kale grond creëren. Dat gebeurt alleen wanneer we teveel
kale grond creëren. Er is geen andere oorzaak. Ik wil me richten op het grootste deel van het land op Aarde
dat in woestijn verandert. Maar ik heb een heel eenvoudige boodschap voor je, die meer hoop geeft dan je je kunt voorstellen. We hebben omgevingen waarin de
luchtvochtigheid het hele jaar gegarandeerd is. We hebben omgevingen waarin de
luchtvochtigheid het hele jaar gegarandeerd is. Daar is het bijna onmogelijk
om grote stukken kale grond te creëren. Daar is het bijna onmogelijk
om grote stukken kale grond te creëren. Wat je ook doet,
de natuur groeit er razendsnel overheen. En we hebben omgevingen waarin natte maanden
opgevolgd worden door maandenlange droogte. waarin natte maanden
opgevolgd worden door maandenlange droogte. Dat is waar woestijnvorming plaatsvindt. Gelukkig kunnen we het
met de huidige ruimtetechnologie vanuit de ruimte bekijken. Dan zie je de verhoudingen vrij duidelijk. In de regel is het groene dat je ziet
niet aan het verwoestijnen In de regel is het groene dat je ziet
niet aan het verwoestijnen en al het bruine wel. Dat zijn verreweg de grootste delen van de aarde. Ik zou zeggen dat ongeveer tweederde van de aarde
aan het verwoestijnen is. Ik nam deze foto in de Tihamahwoestijn terwijl 25 millimeter regen aan het vallen was. Bekijk dat eens als vaten water
van elk 200 liter. Bekijk dat eens als vaten water
van elk 200 liter. Ruim 1000 vaten water vielen die dag
op elke hectare land. Ruim 1000 vaten water vielen die dag
op elke hectare land. De volgende dag zag het land er zo uit. Waar was dat water gebleven? Een deel ervan stroomde aan de oppervlakte weg, maar het meeste water dat in de bodem trok,
verdampte simpelweg weer, maar het meeste water dat in de bodem trok,
verdampte simpelweg weer, net als in je tuin gebeurt
wanneer je de grond onbedekt laat. net als in je tuin gebeurt
wanneer je de grond onbedekt laat. Omdat het lot van water en koolstof verbonden is
aan organische bestanddelen van de grond, Omdat het lot van water en koolstof verbonden is
aan organische bestanddelen van de grond, komt er koolstof vrij als je bodem beschadigt. Koolstof gaat terug naar de atmosfeer. Er wordt je voortdurend verteld dat woestijnvorming alleen voorkomt
in droge en semi-droge delen van de wereld dat woestijnvorming alleen voorkomt
in droge en semi-droge delen van de wereld en dat hoge graslanden als deze
geen rol spelen bij hoge regenval. en dat hoge graslanden als deze
geen rol spelen bij hoge regenval. Maar als je niet óp de graslanden kijkt maar erin, dan zie je dat de meeste bodem in grasland zoals je net zag, kaal is
en bedekt met een korst van algen. Dit leidt tot meer overstromingen en verdamping. Dat is de kanker van woestijnvorming,
die we pas herkennen in zijn terminale vorm. Dat is de kanker van woestijnvorming,
die we pas herkennen in zijn terminale vorm. We weten dat woestijnvorming
veroorzaakt wordt door vee, voornamelijk runderen, schapen en geiten die de planten overbegrazen, de grond kaalvreten
en methaan afgeven. die de planten overbegrazen, de grond kaalvreten
en methaan afgeven. Bijna iedereen weet dit, van Nobelprijswinnaars tot golfcaddies, of heeft het zo geleerd. De omgevingen zoals je die hier ziet — stoffige omgevingen in Afrika waar ik opgroeide. Ik was gek op wilde dieren, en groeide op met een afkeer van vee vanwege de schade dat het aanrichtte. Mijn universitaire opleiding tot ecoloog versterkte mijn denkbeelden. Nou, ik heb nieuws voor je. We waren er ooit van overtuigd
dat de wereld plat was. We waren er ooit van overtuigd
dat de wereld plat was. We hadden het toen mis
en we hebben het weer mis. Ik wil je uitnodigen om mee te gaan op een reis van herscholing en ontdekking. Toen ik een jonge man was — als jonge bioloog in Afrika, hielp ik om grandioze gebieden aan te wijzen
als toekomstige natuurparken. hielp ik om grandioze gebieden aan te wijzen
als toekomstige natuurparken. Dat was in de jaren 50 van de vorige eeuw. Zodra we de jagende, trommelende mensen
verwijderden om de dieren te beschermen, Zodra we de jagende, trommelende mensen
verwijderden om de dieren te beschermen, begon het land achteruit te gaan,
zoals je ziet in dit park dat we vormden. begon het land achteruit te gaan,
zoals je ziet in dit park dat we vormden. Er was geen vee in het spel, maar in de aanname dat we teveel olifanten hadden, deed ik onderzoek en bewees dat ook. Ik adviseerde om de populatie terug te brengen
tot een aantal dat het land kon ondersteunen. Ik adviseerde om de populatie terug te brengen
tot een aantal dat het land kon ondersteunen. Het was een vreselijke beslissing
om te nemen voor mij, en het was politiek een heikele zaak. De overheid bracht een groep experts bij elkaar
om mijn onderzoek te evalueren. De overheid bracht een groep experts bij elkaar
om mijn onderzoek te evalueren. Ze waren het met me eens, en de daaropvolgende jaren schoten we
40.000 olifanten dood om de schade te stoppen. en de daaropvolgende jaren schoten we
40.000 olifanten dood om de schade te stoppen. En het werd slechter, niet beter. Voor een olifantenliefhebber als ik was dat de treurigste
en grootste blunder van mijn leven die ik voor altijd met me meedraag. Het enige goede dat het opleverde, was dat ik absoluut vastbesloten raakte om mijn leven te wijden
aan het vinden van oplossingen. Toen ik naar de Verenigde Staten kwam,
was ik geschokt om dit soort natuurparken even hard te zien verwoestijnen
als de slechtste plekken in Afrika. even hard te zien verwoestijnen
als de slechtste plekken in Afrika. Er had 70 jaar lang geen vee
op dit land geleefd. Er had 70 jaar lang geen vee
op dit land geleefd. Ik merkte dat Amerikaanse wetenschappers hiervoor geen verklaring hadden behalve dat het van nature droog is. Dus toen ging ik kijken naar alle beschikbare onderzoekspercelen in de gehele westelijke Verenigde Staten waar vee verwijderd was,
om aan te tonen dat het verwoestijning zou stoppen, waar vee verwijderd was,
om aan te tonen dat het verwoestijning zou stoppen, maar ik vond het tegenovergestelde, zoals hier op dit onderzoeksstation waar dit grasland dat in 1961 groen was, tegen 2002 veranderd was in deze situatie. De auteurs van de standpuntnota
over klimaatverandering waarvan ik deze beelden kreeg, schreven deze verandering toe aan
'onbekende processen'. We hebben duidelijk nooit begrepen wat verwoestijning veroorzaakt, iets dat vele beschavingen te gronde richtte
en ons nu wereldwijd bedreigt. iets dat vele beschavingen te gronde richtte
en ons nu wereldwijd bedreigt. We hebben het nooit begrepen. Neem een vierkante meter bodem en maak die kaal zoals hier beneden. Ik verzeker je dat het daar
's ochtends veel kouder en 's middags veel heter zal zijn dan wanneer dezelfde plek
bedekt is met plantaardig strooisel. dan wanneer dezelfde plek
bedekt is met plantaardig strooisel. Je hebt het microklimaat veranderd. Wanneer je dat doet
en je het percentage kale grond steeds vergroot Wanneer je dat doet
en je het percentage kale grond steeds vergroot op meer dan de helft van de totale landmassa, verander je het macroklimaat. Maar we hebben eenvoudigweg niet begrepen waarom dit 10.000 jaar geleden begon. Waarom is het recentelijk toegenomen? We begrepen het niet. Wat ons ontging, was dat in deze seizoensgewijs vochtige omgevingen de bodem en de vegetatie zich ontwikkelden
met grote groepen grazende dieren. de bodem en de vegetatie zich ontwikkelden
met grote groepen grazende dieren. Deze grazende dieren leefden samen met woeste,
groepsmatig jagende roofdieren. De voornaamste afweer tegen groepen roofdieren
is kuddevorming. De voornaamste afweer tegen groepen roofdieren
is kuddevorming. Hoe groter de kudde, hoe veiliger de individuen. Grote kuddes bevuilen hun voedsel
met urine en mest, en moeten dus blijven bewegen en het was die beweging die de planten behoedde voor overbegrazing, terwijl de periodieke vertrapping een goede verspreiding over de bodem opleverde, zoals we hier zien,
waar een kudde is gepasseerd. Dit plaatje is een typisch seizoensgrasland. Het heeft net vier maanden geregend en nu komen acht maanden droogte. Let op de verandering
gedurende het lange droge seizoen. Al het gras dat je bovengronds ziet,
moet biologisch vergaan Al het gras dat je bovengronds ziet,
moet biologisch vergaan vóór het volgende groeiseizoen
en als het dat niet doet beginnen het grasland en de bodem af te sterven. Als het niet biologisch vergaat, begint een zeer langzaam oxidatieproces,
dat grassen doodt door verstikking. begint een zeer langzaam oxidatieproces,
dat grassen doodt door verstikking. Dit leidt tot houtachtige vegetatie
met kale bodem die koolstof afgeeft. Dit leidt tot houtachtige vegetatie
met kale bodem die koolstof afgeeft. Om dit te vermijden,
hebben we van oudsher vuur gebruikt. Maar vuur zorgt ook voor kale grond
die koolstof afgeeft en erger dan dat: de verbranding van een hectare grasland zorgt voor meer — en schadelijker — vervuiling
dan 6000 auto's. zorgt voor meer — en schadelijker — vervuiling
dan 6000 auto's. En we verbranden in Afrika ieder jaar meer dan een miljard hectare grasland en bijna niemand heeft het erover. Als wetenschappers
praten we het branden goed omdat het dood materiaal verwijdert
en de planten laat groeien. omdat het dood materiaal verwijdert
en de planten laat groeien. Als je nu kijkt naar ons uitgedroogde grasland, wat kunnen we dan doen
om het gezond te houden? Bedenk dat ik praat over het grootste deel
van 's werelds landoppervlak. We kunnen de dierenpopulaties niet verkleinen
om het rust te gunnen zonder verwoestijning
en klimaatverandering te veroorzaken. We kunnen het niet verbranden zonder verwoestijning en klimaatverandering. Wat gaan we doen? Er is maar één optie, ik herhaal: slechts één optie over
voor klimatologen en wetenschappers. ik herhaal: slechts één optie over
voor klimatologen en wetenschappers. Dat is het ondenkbare doen
en vee in kuddes te laten bewegen Dat is het ondenkbare doen
en vee in kuddes te laten bewegen Dat is het ondenkbare doen
en vee in kuddes te laten bewegen om de vroegere kuddes en roofdieren na te bootsen. om de vroegere kuddes en roofdieren
na te bootsen. De mensheid heeft geen alternatief. Laten we dat doen. Op dit stuk grasland doen we het,
maar alleen op de voorgrond. We laten er vee op los om de natuur na te bootsen en zie het resultaat. De bodem is nu bedekt
met mest, urine en plantmateriaal. De bodem is nu bedekt
met mest, urine en plantmateriaal. Iedere tuinier onder jullie zal dit begrijpen. Deze bodem is nu klaar
om regen te absorberen en vast te houden, koolstof op te slaan
en methaan af te breken. We deden dit
zonder de bodem te beschadigen met vuur We deden dit
zonder de bodem te beschadigen met vuur en de planten kunnen nu vrij groeien. Toen ik begon te beseffen dat wij als wetenschappers
geen andere optie hadden dan het vaak verguisde vee te gebruiken om klimaatverandering
en verwoestijning tegen te gaan, stond ik voor een waar dilemma. Hoe moesten we dit aanpakken? 10.000 jaar lang hadden
extreem kundige veehouders hun dieren groepsgewijs verplaatst, maar zij hadden de grote woestijnen
van de wereld gecreëerd. Toen hadden we 100 jaar
moderne regenwetenschap en die had de verwoestijning versneld, zoals we eerst ontdekten in Afrika en toen bevestigden in de Verenigde Staten en zoals je ziet op deze foto van land
beheerd door de federale overheid. en zoals je ziet op deze foto van land
beheerd door de federale overheid. Er was duidelijk meer nodig dan het in groepen bewegen van dieren en mensen zijn al duizenden jaren niet in staat gebleken
om met de complexiteit van de natuur om te gaan. Maar wij als biologen en ecologen hadden nooit eerder
zo'n complex probleem opgelost Dus in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden, keek ik naar andere disciplines
om te zien of die iets hadden. Ik ontdekte plantechnieken die ik kon aanpassen
aan onze biologische behoeften en zo ontwikkelde ik wat we noemen holistisch beheer en geplande begrazing. Een planmatig proces. Dit houdt rekening
met alle complexiteit van de natuur en onze sociale, milieu-,
en economische complexiteit. Vandaag hebben we jonge vrouwen als deze,
die in Afrikaanse dorpen onderwijzen Vandaag hebben we jonge vrouwen als deze,
die in Afrikaanse dorpen onderwijzen hoe men zijn vee samenvoegt,
het grazen plant om de natuur na te bootsen, hoe men zijn vee samenvoegt,
het grazen plant om de natuur na te bootsen. Daar waar de dieren 's nachts gehouden worden — we beheren ze op een roofdiervriendelijke wijze,
want we hebben veel leeuwen enzovoort — we beheren ze op een roofdiervriendelijke wijze,
want we hebben veel leeuwen enzovoort — en waar ze dit doen en ze 's nachts onderbrengen
om de velden voor te bereiden, en waar ze dit doen en ze 's nachts onderbrengen
om de velden voor te bereiden, zien we tevens grote toenames in oogstopbrengst. Laten we naar wat resultaten kijken. Dit is land vlakbij land dat we beheren in Zimbabwe. Het heeft er net vier maanden zwaar geregend en nu begint het langdurige droge seizoen. Maar zoals je kan zien, is bijna alle regen
verdampt aan de oppervlakte. Maar zoals je kan zien, is bijna alle regen
verdampt aan de oppervlakte. Hun rivier is droog,
ondanks dat de regen net gestopt is, en 150.000 mensen krijgen
vrijwel permanente voedselhulp. en 150.000 mensen krijgen
vrijwel permanente voedselhulp. Nu gaan we naar ons nabijgelegen land
op dezelfde dag, met dezelfde regenval
en kijk nou eens… Onze rivier stroomt en is gezond en schoon. Helemaal in orde. De productie van gras, struiken,
bomen en wilde dieren, alles is nu productiever
en we vrezen geen droge jaren. alles is nu productiever
en we vrezen geen droge jaren. We deden dat door de hoeveelheid
vee en geiten 400% te laten toenemen, de begrazing te plannen om de natuur
na te bootsen en ze te integreren met alle olifanten, buffels, giraffes en andere lokale diersoorten. Maar voordat we begonnen,
zag het land er zo uit. Deze plek was kaal en erodeerde ruim 30 jaar,
ongeacht hoeveel regen we kregen. Deze plek was kaal en erodeerde ruim 30 jaar,
ongeacht hoeveel regen we kregen. Kijk naar de gemarkeerde boom
en zie de verandering terwijl we vee benutten om de natuur na te bootsen. Dit was een andere locatie die kaal en geërodeerd was. Aan de voet van het gemarkeerde boompje hadden we ruim 30 cm aarde verloren. Nogmaals, kijk naar de verandering wanneer met vee de natuur wordt nagebootst. Er zijn nu gevallen bomen, omdat het betere land nu olifanten aantrekt etc. Dit land in Mexico was in vreselijke staat. Ik moest de heuvel markeren omdat de verandering zo immens is. (Applaus) In de jaren 70 begon ik een familie te helpen
in de Karoowoestijn om de woestijn die je rechts ziet,
terug te veranderen in grasland. om de woestijn die je rechts ziet,
terug te veranderen in grasland. Nu zijn gelukkig hun kleinkinderen
op het land aanwezig met hoop voor de toekomst. En kijk naar de verbijsterende verandering hier. Die geul is volledig geheeld enkel door vee te gebruiken
om de natuur na te bootsen. Ook hier is de derde generatie van die familie
op dat land, met wapperend vaandel. Ook hier is de derde generatie van die familie
op dat land, met wapperend vaandel. De uitgestrekte graslanden van Patagonië
veranderen in woestijn, zoals je hier ziet. De uitgestrekte graslanden van Patagonië
veranderen in woestijn, zoals je hier ziet. De middelste man is een Argentijnse onderzoeker, die de gestage achteruitgang
van dat land heeft gedocumenteerd terwijl ze jarenlang hun schaapskuddes verkleinden. Zij stopten 25.000 schapen in één kudde, en bootsten de natuur na
met geplande begrazing. Ze zagen een toename van 50% in de productie van het land
gedurende het eerste jaar. In de gewelddadige hoorn van Afrika plannen veehouders hun begrazing
om de natuur na te bootsen. Zij zeggen openlijk dat het hun enige hoop is op het behoud van hun families en hun cultuur. 95% van dat land
kan mensen alleen voeden met dieren. 95% van dat land
kan mensen alleen voeden met dieren. Denk eraan dat ik hier praat over het merendeel van 's werelds land,
dat onze toekomst bepaalt, inclusief de meest gewelddadige regio ter wereld, waar op 95% van het land
dieren de enige voeding zijn voor mensen. waar op 95% van het land
dieren de enige voeding zijn voor mensen. Wat wij wereldwijd doen,
veroorzaakt klimaatverandering in dezelfde mate als fossiele brandstoffen en misschien meer dan fossiele brandstoffen. Erger dan dat,
het veroorzaakt honger, armoede, geweld, sociale afbraak en oorlog. Terwijl ik met jullie praat, lijden en sterven miljoenen vrouwen en kinderen. lijden en sterven miljoenen vrouwen en kinderen. Als dit zo doorgaat, kunnen we waarschijnlijk niet voorkomen
dat het klimaat verandert, zelfs nadat we gestopt zijn
fossiele brandstoffen te gebruiken. Ik denk dat ik heb laten zien
hoe we met de natuur kunnen samenwerken, tegen zeer lage kosten, om dit alles om te keren. We doen dit al
op ongeveer 15 miljoen hectare We doen dit al
op ongeveer 15 miljoen hectare op 5 continenten, en mensen die veel meer
van koolstof afweten dan ik en mensen die veel meer
van koolstof afweten dan ik berekenen dat — ter illustratie — als we doen wat ik je hier laat zien, we genoeg koolstof uit de atmosfeer kunnen halen en het duizenden jaren
veilig in het grasland kunnen opslaan. en het duizenden jaren
veilig in het grasland kunnen opslaan. Wanneer we dat doen
op ongeveer de helft van 's werelds graslanden die ik je liet zien, kunnen we ons terugbrengen
tot pre-industriële niveaus terwijl mensen te eten hebben. Ik kan bijna niets bedenken dat meer hoop biedt voor onze planeet, voor je kinderen, en hun kinderen
en de gehele mensheid. Dank je wel. (Applaus) Dank je wel. (Applaus) Dankjewel, Chris. Chris Anderson: Dankjewel.
Ik — en iedereen neem ik aan — Chris Anderson: Dankjewel.
Ik — en iedereen neem ik aan — heeft A) honderd vragen, B) wil je omarmen. Ik ga je enkel één korte vraag stellen. Als je hiermee begint
en ergens een groep dieren heenbrengt, is het woestijn. Wat eten ze?
Hoe werkt dat gedeelte? Hoe begin je? Allan Savory: We doen dit al een hele tijd, en de enige keer dat we moesten bijvoeren,
was bij het terugwinnen van een mijn. en de enige keer dat we moesten bijvoeren,
was bij het terugwinnen van een mijn. Dan is het 100% kaal. Maar vele jaren geleden
namen we het ergste land in Zimbabwe, waar ik een briefje van 5 pond uitloofde aan degene die tijdens een rit van 160 km
één grassprietje zou kunnen vinden aan degene die tijdens een rit van 160 km
één grassprietje zou kunnen vinden aan degene die tijdens een rit van 160 km
één grassprietje zou kunnen vinden en daar verdrievoudigden we het aantal dieren
in het eerste jaar zonder bijvoeren. Enkel door de beweging,
het nabootsen van de natuur, volgens het principe van een sigmoïde curve. Het is wat technisch om hier uit te leggen,
maar slechts dat. CA: Dit is zo'n interessant en belangrijk idee,
dat ik graag… De beste mensen op ons blog
zullen met je komen praten en proberen —
ik wil hier meer over weten zodat we het kunnen delen met de talk.
A.S. Geweldig. CA: Dat is een verbijsterende talk,
werkelijk verbijsterend, en ik denk dat we je allemaal
aanmoedigen op je weg. Hartelijk dank.
AS: Dankjewel. Dank je, Chris. (Applaus)

30 Comments

 1. Анастасия Гюдженова said:

  tE CANCER = P phosphorus

  June 27, 2019
  Reply
 2. The Mask said:

  Sure let's keep trying to heal the earth, but we aply bandaids till the creator says , " enough "

  June 27, 2019
  Reply
 3. Nanomania said:

  why didnt we listen to my mans

  June 27, 2019
  Reply
 4. Wiktoria Heinz said:

  Excellent!

  June 27, 2019
  Reply
 5. ReligiousZombie said:

  It is amazing how you people in the comments, almost without exception, have naively believed everything the speaker said, like unemployed auto workers believed Trump would open up all the dilapidated crumbling former factories in Detroit. (How's that campaign promise working out for you?) A simple google search shows that this Allan Savory character is more showman than scientist. His methods and conclusions have been criticized widely. Apparently, he himself has been unable to repeat the results he allegedly got in the 1960s, yet he still clings to his original hypothesis. Be skeptical, folks. These TED talks are full of P.T. Barnums.

  June 27, 2019
  Reply
 6. ReligiousZombie said:

  If the whole idea is to get livestock to mimic nature, why not just give these places back to nature? Our biggest concern should be getting more people on birth control. Human population reduction would do more to save the Earth than anything else.

  June 27, 2019
  Reply
 7. Jared Pendry said:

  look at what we've done to the Colorado River. need to figure that one out..

  June 27, 2019
  Reply
 8. stonehaven said:

  The Church Of Self.

  June 27, 2019
  Reply
 9. stonehaven said:

  Why doesn't youtube put the "info graf" on climate change under this?

  June 27, 2019
  Reply
 10. Johnathan Miller said:

  less then two minutes into the video and he tells a falsehood already . mankind has not caused a single desert . EVER . also forests put out more humidity then deserts and sense WATER VAPOR is the number one greenhouse gas creating more forest is very unlikely to have any positive effect in this regard .

  June 27, 2019
  Reply
 11. thatstheguy07 said:

  If you want to “reverse climate change”, you’ll have to talk to the sun.

  June 27, 2019
  Reply
 12. Mark Arnott said:

  Allan Savory mite just save us from extinction 😲👍

  June 27, 2019
  Reply
 13. RollOut82 said:

  AMAZING!
  Why can't this become standardized knowledge amongst all agriculturalist/farmers/ranchers worldwide?

  PS: 3,000 people would rather burn in an apocalypse than see humanity prosper!? :/

  June 27, 2019
  Reply
 14. Jane B said:

  I lived in Calif. There is no way you could green the dessert naturally. Without a Lot of water.not going to happen

  June 27, 2019
  Reply
 15. m. rude said:

  Allan's a boob.

  June 27, 2019
  Reply
 16. Marshal Law said:

  No such thing as the current climate change hoax. Climate is always changing. If governments were serious about it they would enforce their borders and keep out low carbon immigrants from high carbon Western economies. Its a money grab.

  June 27, 2019
  Reply
 17. Jacques Gauthier said:

  When you look at the south west of the African continent on Google Earth there are a lot of signs that the continent was hit by a mega tsunami sometimes in the past. When the ocean receded, it left behind a lot of salt which makes hit hard for plants to grow. The Kalahari does get rain, things just don't grow there.

  One question would be how deep did the salt penetrate in the Earth. Could removing the top layer eliminate the salt problem ? If not, perhaps planting plants that have a high tolerance to salt could help bring back greenery.

  June 27, 2019
  Reply
 18. Cassus said:

  I hope this helps; plz.

  June 27, 2019
  Reply
 19. Charles Sterzel said:

  My farm has no fences. Many people walk across it; some stuff has been stolen; many cows and goats graze there. Al is well.

  June 27, 2019
  Reply
 20. Barber Hacks said:

  The Bible says to let the land rest after farming and people never listen to God so we see the outcomes

  June 27, 2019
  Reply
 21. Barber Hacks said:

  It’s the end of the world just let it end

  June 27, 2019
  Reply
 22. franz grabe said:

  fantastic info!
  Thank You!

  June 27, 2019
  Reply
 23. Pat J Smith Patrick & Jacob said:

  I might be inclined to believe him. Additional Personal Note: I am required to hate this dude.40,000 Elephants!! "WHoops", "But one good thing was, I learned something." WTF MAN!! I don't disagree with hunting. You don't kill Intelligent animals Unless overpopulation. That's not what this fella did… intelligent lifeforms,,.Ego is a Mass Murderer

  June 27, 2019
  Reply
 24. Raymond Andreas Wilke said:

  https://reinesseelenlicht.wordpress.com/2019/06/26/tomorrow-news/

  June 27, 2019
  Reply
 25. mark emilio said:

  Not so fast matey! Water has a flat surface and that's over 70% of the Earth's surface making the globe model an impossibility. Check your facts!

  June 27, 2019
  Reply
 26. Martin Sigley said:

  Absolutely amazing.

  June 27, 2019
  Reply
 27. Hey HEY said:

  The real problem is the misinformation and the fact that this isn't fashionable.politically.

  June 27, 2019
  Reply
 28. Anglo McWhitey said:

  Actually, with the recent rise in CO2 levels the earth has got up to 15% greener, with the world's desert regions shrinking and bumper crop yields being reported worldwide. Its termed 'Global Greening'. Commercial greenhouse operators actually pump CO2 into their greenhouses to many times the ambient CO2 levels, with the result of bigger, better and faster crop yields. So if you want a greener earth, burn MORE fossil fuels! LOL!

  Here is a NASA study on the subject. https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth

  June 27, 2019
  Reply
 29. MotherEarth Needs CLEANSING! said:

  How about blaming HARRP for weather weaponry, modification & destruction?!
  https://youtu.be/xo-T_KvLNdQ
  https://www.wanttoknow.info/war/haarp_weather_modification_electromagnetic_warfare_weapons

  June 27, 2019
  Reply
 30. Owen Xu said:

  wait… HE KILLED 40,000 ELEPHANTS?!

  June 27, 2019
  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *