තොරතුරු තාක්ෂනය මුල සිට ඉගෙන ගනිමු | Learn ICT in Sinhala from the beginning

8 Comments

 1. MANARAN said:

  haiyen kiyanawa ne

  June 27, 2019
  Reply
 2. Nowty Tharindhu said:

  අයි ටී වල ලෙසන් තියන හොද වෙබ් සයිට් එකක් දන්නකෝ

  June 27, 2019
  Reply
 3. Mr. Amila Hashan said:

  තාක්ෂණයවේදය සඳහා විද්‍යාව බලන්න එන්න https://www.youtube.com/channel/UCbGxlLO27l77L3E_UiHTs7g

  June 27, 2019
  Reply
 4. irusha madushan said:

  kathai

  June 27, 2019
  Reply
 5. Mithun vision vision said:

  Speed eka nam vedi?

  June 27, 2019
  Reply
 6. SL Kavindu Rox said:

  thawa tikak slow ekee keruwa nam hodai bro

  June 27, 2019
  Reply
 7. Renuka Kumuduni said:

  superi

  June 27, 2019
  Reply
 8. SL Shadow said:

  ela

  June 27, 2019
  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *