புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ரயில்: அக்டோபர் முதல் அமல் | Train | New Technology

17 Comments

 1. Prashanth K said:

  Excellent job by piyush goyal, earlier saved crores by converting diesel motor to electric. Railways is progressing well

  July 12, 2019
  Reply
 2. SWEET HOME said:

  URL INCREASE JI…
  MANY PEOPLE URL …..

  July 12, 2019
  Reply
 3. Sudhar Sanam said:

  BJP does it again… Work more on implementing technology..

  July 12, 2019
  Reply
 4. Rail Heals said:

  They're already using it….. Its called HOG, locos with HOG facilities are being used in LHB coaches. Many Shatabdis and AC Express use it

  July 12, 2019
  Reply
 5. Why October pudhiya thalaimuari? This technology has already come long back. It is HOG enabled engine. HoG WAP7 and other series are already there and has been used in some trains

  July 12, 2019
  Reply
 6. Aana electricity oda thevai adhigam aagum. Erkanve electricity adhigama thevai paduthu. But nalla thitam.
  See the video LMES channel about electricity.

  July 12, 2019
  Reply
 7. Vairamuthu P said:

  Ennatha pannunalum unreserve poravagalam pavam tha

  July 12, 2019
  Reply
 8. kaaaaaaarraaaarrrrrr Thu time ku train operate panunga da

  July 12, 2019
  Reply
 9. Kamal Raj said:

  நல்ல திட்டம்

  July 12, 2019
  Reply
 10. Gowtham V said:

  6000 kodee yaaruku micham 😉😉😂😂

  July 12, 2019
  Reply
 11. avgvks v said:

  Day to day technology is has been improving in railway department good for all

  July 12, 2019
  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *